Port Betaald Een nieuw verzamelgebied Sinds 2000 geeft de PTT (en later TPG, TNT en nu Post.nl) zegels uit ten behoeve van Partijenpost. Op de toenmalige website van de Posterijen gaf men aan dat deze zegels bedoeld waren voor massapartijen brieven en drukwerk vanaf 250 stuks. Men sprak van Attentiezegels. Ook de term DM (van Direct Mail) wordt gebruikt Door het gebruik van deze zegels valt de mailing beter op doordat het verstuurde een persoonlijke uitstraling krijgt. Naast het lage PartijenPost-tarief kost de AttentieZegel 1,8 Eurocent per zegel. De persoonlijke attentiezegel (zie hierna) is te bestellen vanaf 2500 stuks en kost bij een oplage van 15.000 stuks 10 Eurocent per zegel.   http://www.postnl.nl/zakelijk/direct-mail/attentiezegels/ Post.nl schrijft er zelf over: Nummering volgens NVPH-catalogus voor zover vermeld in die catalogus (2011) Verder meldde de website: “Een opvallende zegel op uw envelop heeft zichtbaar effect. Het bereik wordt maar liefst 15% groter, blijkt uit onderzoek. Een zegel trekt simpelweg meer aandacht dan het bekende 'port betaald' en maakt uw zakelijke post een stuk persoonlijker”. 1 Haringhapper 2-5 tulp 6 Sterrenhemel 7 Kind met euromunt 8 V&D 9 TPG 10 Walvis 11-14 Tulp (TPG Post) 15 Carre Het is duidelijk dat het niet om postzegels gaat (een waardepapier gekocht als bewijs voor de nog uit te voeren dienst zijnde postbezorging) maar om attentie stickers. Al rond 1984  maakte postorder bedrijven gebruik van postzegels waar zij niet het bedrag betaalden dat op de zegel stond. Deze massa mail werden voorzien van op het oog normale postzegels, die dan vernietigd werden met een blind PTT stempel, dus zonder datum. (Niet te verwarren met blind stempels gebruikt op postkantoren om alsnog niet vernietigde zegels van een stempel te voorzien). Het doel was natuurlijk gelijk aan de attentiezegels: De verstuurde brochure mocht niet in de vuilnisbak belanden. Bedrijven die hier aan mee deden waren onder andere Reader's Digest en Neckerman. 16 Waterlelie (TPG) 17 Zwarte rand 18 Groene rand 19 Rode rand 20 Blauwe rand 21 Witte rand De zegels 17 tot en met 21 zijn voorbeelden door TPG uitgegeven en waren verkrijgbaar via de Collectclub. Bedrijven konden de door hun gekozen plaatjes in een van de vijf kaders plaatsen. Andere kaderkleuren werden niet aangeboden. Namen postbedrijf tot 2003: PTT 2003 - 2007: TPG 2007 - 2011: TNT post 2011 - heden: Post.nl 27 - 31 Hofleverancier Zegel 32 is uitgegeven t.b.v. de waterschap verkiezingenin 2009. Het zegel heeft dezelfde vormgeving als nummer 21, maar heeft een kleiner formaat. ? blind ontwerp 32 Waterschappen ? vogel Gelijk 25 als sticker ? Postnl Algemene uitgaven Particuliere uitgaven De volgende zegels zijn gevonden. Al hoewel gesorteerd op naam van TPG en TNT is de volgorde willekeurig. De zegels worden niet in de NVPH catalogus genoemd. Aanvullingen zijn meer dan welkom.  American Express TPG Citroen C6 Pearl TPG SRC Cultuurvakanties Groningen Voor zover bekend zijn alle exemplaren afgestempeld op 13 februari 2006 hetgeen een dag voor Valentijnsdag was. Het getoonde zegel werd "vernietigd" te 's Hertogenbosch in een "normaal" sorteer- centrum, en dus niet bij een mailverwerkend bedrijf. Voor zover bekend zijn knipsels alleen terug te vinden op oranje/rode enveloppen zoals in gebruik bij de kaartenservice van TPG. Deze enveloppen werden de rest van het jaar eveneens door de "normale" centra verwerkt, maar dan met een normaal € 0,44 zegel. Daarmee is het vermoeden dat de hartjeszegel door TPG Kaartenservice of Kaartenhuis.nl gebruikt is voor de mailing met thema Valentijnsdag, bezorgd op 14 februari 2006. Hartjes Achtergrond “Hartjeszegel” (met dank aan inzender) Postzegelvereniging Postautomaat Cirkel (reisbureau) Mobiliteits Onderzoek Nederland TPG ABN-AMRO bank TPG eigen reclame? ABN-AMRO bank 40 jaar Ford Transit Ford Transit Connect KWF Schaatsers Deze vijf schaatser zegels vallen mogelijk onder het hoofdstuk "rommel". Zie daar. Een medefilatelist meldde echter dat het ruitjes/sterretjes logo in lichtgrijs op de achtergrond het officiële logo was van de Olympische Winterspelen in Turijn 2006, waarop copyright rust. De afbeelding van de getoonde vijfde zegel werd ingezonden, waarvoor mijn dank! Als mogelijke bron wordt Atos Origin genoemd dat schaatsen sponsort. De zegels zijn voor zover bekend nooit op echt gelopen brieven aangetroffen. Mocht u verdere inlichtingen hebben dan hoor ik het graag! Strukton 85 jaar Wereldkampioenschap Voetbal Eigen post TPG KvK Rijnland Fortis Zakenbank van het jaar 2006 Referenties Spelen met effect (door TPG zelf gebruikt) Het zegel “Spelen met effect” is op Ebay aangeboden met een TNT logo. Het betreft een nagemaakt plaatje dat niet door de Posterijen is aangemaakt. Zie het hoofdstuk “namaak”. Namaak en oplichterij Volvo Cars Ford Transit Van of the year 2007 Alex Centrafarm Lepra Stichting Mobiliteits Onderzoek Nederland TNT Webprint Fotoservice TNT eigen reclame 50 jaar gas uit Slochteren (Gasunie) Curieus: Het zegel van “Webprint Fotoservice” werd door een overijverige postbode door penvernietiging ongeldig gemaakt. De man was blijkbaar bang dat dit attentiezegel nogmaals gebruikt zou worden! Zegels met logo Wereldnatuur Natuurfonds Deze vier dierenzegels vallen mogelijk ook onder het hoofdstuk "rommel". Zie daar. Net als bij de TPG schaatsers is een officieel logo gebruikt waarop copyright rust. Als mogelijke bron is het mogelijk dat het Wereld Natuurfonds er mee te maken heeft. De zegels zijn voor zover bekend nooit op echt gelopen brieven aangetroffen. Mocht u verdere inlichtingen hebben dan hoor ik het graag! Waterschaps verkiezingen Greetz Privium Clublounge Woon Friesland Het zegel gebruikt bij de Waterschapsverkiezingen is kleiner van formaat dan eerder uitgegeven attentie zegels. De zegels van “Greetz”en “Privium Clublounge” hebben een ander kader (Port Paye Pays Bas i.p.v. Port Betaald). De zegels van Greetz zitten “scheef”op de rol. Leer lezen en schrijven Pearl (TNT) Enige achtergrond Gelijk 22 als sticker Rendier Door welke firma’s het rendier en de flamingo gebruikt zijn mij onbekend. Mocht u het weten dan ben ik u erkentelijk wanneer u dat even laat weten. Port Betaald op poststuk gedrukt 22 waterlelie TNT 23-26 Lelie TNT Hermitage Bankgiro loterij Groene energieaktie van TNT Peugeot KPN Lepra Stichting Schooneberg hoorcomfoort WFP Unicef 200 jaar gerechtelijke macht Naast werkelijk voor reclame bedoelde zegels zoals Citroen, Pearl enz.. laat de firma De Ruiter te Klaaswaal ook zegels fabriceren. Het enige nut daarvan lijkt geld uit uw en mijn zak te halen. De firma handelt voor zover bekend niet in Port Betaald zegels die ze zelf niet hebben laten maken! Toegegeven: Ook ik koop de zegels bij deze firma hetgeen eigenlijk principieel onjuist is. De enige reden is om de plaatjes als waarschuwing op deze homepage te kunnen publiceren. Uw gewaardeerde mening hierover zie ik graag tegemoet en indien u dat toestaat zal die mening op deze site weergegeven worden (naar keuze anoniem of onder naam). Een aantal afbeeldingen hieronder zijn ingezonden door mede verzamelaars, waarvoor mijn dank. Uw inzendingen blijven gewaardeerd worden! De laatste 5 stickertjes zagen het daglicht in december 2008. De Ruiter aarzelt niet ook hier "1e dag enveloppen" te fabriceren. De handel loopt blijkbaar niet zo geweldig. Tot op heden zijn we verschoond gebleven van de andere 11 provincies. Ontvangen reacties tot op heden: 1) Inderdaad rotzooi (wel zo duidelijk) 2) Schande voor onze hobby 3) Obligaat en ontdaan van elke fantasie. Zo wordt postzegels verzamelen nooit een moderne, aantrekkelijke of zelfs 'sexy' of  'cool' hobby voor de 21e eeuw. 4) Onderstaande scan gemaakt door een medeverzamelaar toont zelfs aan dat TPG de zegels niet (h)erkent! Het adres is omwille van de privacy van de scan verwijderd. 5) Het voorkomen van deze stickers op "FDC-s" is je reinste maakwerk en postale stempels zouden er nooit op mogen voorkomen. 6) Ieder bedrijf ingeschreven bij de kamer van koophandel kan gebruik makend van de richtlijnen van TNT zegels laten fabriceren..... Gewoon commercieel denken en de verzamelaar is dan maar zo stom. Om daarover een moreel oordeel uit te spreken is m.i. nogal zinloos. (Overgenomen uit lange e-mail). Ook de firma Edel Collecties wil u ook wel van uw geld afhelpen: Zelfs tot in "Collect" (uitgegeven door TNT Post!) adverteerden zij met "Rembrandt" Enveloppen. Het idee dat een postzegel iets is als bewijs voor een van te voren betaalde postale dienst (inclusief alle mogelijke variaties  is volslagen verloren. Men heeft betaald voor de druk van vignetten die op enveloppen geplakt zijn welke vervolgens als geheel aangeboden worden. Het verband met de postdienst wordt hiermee een echt raadsel!! Nog even een sommetje: De druk van de zegels: enige Eurocenten. De enveloppen niet veel meer. Beplakken, stempelen en in verpakking doen: Dat moet toch 20 maal per uur kunnen. Gun de mensen een behoorlijk salaris en de kosten zijn al opgelopen tot 2 EURO. Dan moet er nog een ECHTE postzegel op en wordt het geheel naar de bus gebracht. Totale kosten 3 EURO (maximaal!!). U wordt gevraagd om slechts 9,95 EURO af te rekenen (als korting op een vermeende handelsprijs van 16,75 EURO). Winst 331 % ++ !!!!! Zonder de advertentie in "Collect" op dat moment te kennen kocht ik zelf argeloos de zegels (uitgeknipt!!!) via e-Bay en plaatste de zegels op deze homepage. Een gewaardeerde bezoeker wees vervolgens op de begane dwaling. Het gebruikte “stempel” is fantasieloos gelijk: Overigens is deze firma bekend om haar fabricatie van zeldzame objecten. Daarbij horen bordjes, herdenkingspenningen etc. Nog andere baksels van Edel collecties: Naar mijn mening zijn de enveloppen helemaal verachtelijk. Dat men zo dom is om geld over te hebben voor fantasie producten is mogelijk jammer. Dat Edel collecties daarvoor de Tweede Wereldoorlog nodig heeft is meer dan verwerpelijk. En wat dacht u hiervan? Dankzij een groep medeverzamelaars kwam aan het licht dat een of meerdere charlatans zich op deze attentie zegels gestort hebben. Gedurende enige jaren werden op e-Bay behoorlijke bedrage betaald voor de door particulieren bij TPG en TNT bestelde zegels. Soms was dat meer dan 20 Euro per stuk! Da handel zag daar brood in (zie onder Rommel). Erger werd het werk van wat ik een oplichter durf te noemen. Deze man of vrouw fabriceerde zelf plakplaatjes en zocht de rand op wat toegestaan is met betrekking tot het beeldrecht. Het fabriceren van plaatjes is natuurlijk niet verboden, maar dan moet er wel sprake zijn van eigen creativiteit. Eerst bood onze oplichter de zegels aan als zeldzaam etc. Later heette het proeven en/of rariteiten te zijn, ook werden ze verkocht als zogenaamde gevonden zegels in boeken op zolder en nu in de opruiming. Zelfs hele velletjes worden aangeboden. De charlatan werd wel steeds voorzichtiger. Hij wees er in enkele latere advertenties zelfs op dat de plaatjes mogelijk niet door TNT waren gefabriceerd. (Je moet lef hebben!). Op 4 maart 2011 bood “Sjors2525” weer eens een aantal setjes aan. Door eerder een setje te kopen werd mij de naam en woonplaats (Barneveld) uit de betaling bekend. De envelop had geen afzender. Na onderzoek van de 10 opgestuurde plaatjes bleek zonneklaar dat het om eigen maaksels ging. Daarmee is niet gezegd dat “Sjors2525” de fabrikant maar wel dat hij in ieder geval een/de (weder)verkoper is. In het belang van onze hobby schreef ik de man aan met de volgende tekst: De door u aangeboden zegels hebben niets met Port Betaald te maken. Het zijn geen proefdrukken, geen rariteiten maar lelijke maaksels die u al lange tijd als enige verspreidt met steeds andere smoezen. Samen met een aantal anderen hebben wij geconstateerd dat u er beurzen mee heeft afgelopen. Een tijdje geleden heb ik een setje bij u gekocht om alle kenmerken vast te stellen. Dat is goed geslaagd. Een deel van die kenmerken heb ik al gepubliceerd. Niets houdt mij tegen uw echte naam en woonplaats er bij te zetten. Ik stel voor dat u deze advertentie(s) van eBay verwijdert. Hij reageerde als volgt: De reactie had hij bij de advertentie geplaatst met een link naar zijn bedrijf (een slagerij). Hij wond zich op om mijn “bedreiging” en maakte zich daarom zelf bekend (in deze advertentie alleen). Verder meldde hij dat hij slechts drie maal per jaar beurzen bezocht en geen materiaal meenam. Hij verwees naar een mogelijke dubbelganger. Sinds deze correspondentie zijn er, voorzover ik weet, door deze slager geen advertenties meer op E-Bay geplaatst. Een enkele keer duiken ze weer op. Sommigen gaan zo ver om ze aan mij aan te bieden. Tot nu toe zijn, wanneer er melding van gemaakt werd, de advertenties ingetrokken. De tien bewuste plaatjes: Het laatste zegel is een ontzaglijk lelijke kopie van het echte zegel met een TPG logo Meerdere verzamelaar hebben gevraagd naar kenmerken van deze zegels. Daarom volgen er drie die u kunt gebruiken. Er zijn er meer. Die worden hier niet genoemd met reden om het de producent niet te gemakkelijk te maken. 1. De tot nu toe gevonden zegels zijn alle voorzien van  TNT logo. 2. Het dragerpapier is verschillend van het papier door het postbedrijf gebruikt. 3. Mengkleuren van door postbedrijf uitgegeven zegels hebben een raster, de valse zegels zijn plaatdruk. Plaatdruk (de kleefplaatjes) Raster (door TPG en TNT gemaakte zegels) Andere gedrukte attentie uitingen (oftewel de bonte rest) Hieronder staan een aantal uitingen anders dan door TNT ontworpen. Het streven naar volledigheid is uitgesloten. Het gaat om het idee wat u kunt vinden wanneer u reclame drukwerk doorneemt. Welkoop Zogenaamd met waarde aanduiding: Stern (Marcedes Benz) Up2date (relatie bemiddeling) Drukwerk dat de door het postbedrijf gepromote zegels benadert: Diabetes Fonds Sylvia Ree (postorder) Fusselastic (steunzolen) Postbezorger Sandd. (Het bedrijf denkt dat zogenaamd scheef geplakte zegels echter overkomen. Enveloppen verzonden door postorder bedrijf Klingel): Sandd En tot slot: Voorbeelden van de bonte rest (er zijn er honderden meer): ANWB Fonds Psychische Gezondheid Nederlandse Hart Stichting Dokters v.d. Wereld Maag lever darm stichting Nierstichting Solidaridad Trombose Stichting En als afsluiter: een briefkaart: : Restaurant Amuse (Dordrecht) De drukcilinder van Postnl bevat 20 zegels. Dit is bewezen door 8 plaatfoutjes die na 20 zegels terugkomen. Flamingo Bijdrage van enorm gewaardeerde mede verzamelaar Marco Out IJsselmeervogels Joulz Italia Wie kent deze? ? Voorjaar 2012. PostNl Bloemen Greving & Greving